For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
英國生活小知識 – 買車篇

英國生活小知識 – 買車篇

去到英國, 好多就算平時喺香港無揸開車既朋友都會考慮買返部車, 畢竟地方大咗咁多, 想去遠少少無部車都真係幾唔方便, 今日就同大家講吓英國不同買車分法, 各自優點同缺點, 希望可以幫到大家啦!